Guia de l'AHC

Arc Humanista de Comunicació (AHC)


Hora Mundial

La Guia de l'Arc Humanista de Comunicació està integrada per la presentació, un model de fitxa d'inscripció, l'ordre del dia de la reunió constituent, i els documents: "La Carta de la Terra", "La Declaració Universal dels Drets Humans" i "La Carta de Principis del FSM".

Guia

Guia en format llibre