Introducció

Arc Humanista de Comunicació (AHC)


Hora Mundial

L’associació Humanista de Comunicació neix com resposta a una necessitat de comunicació transversal d’informacions i valors humanistes, entre persones que tenen professions molt diverses i que pertanyen, o no, a partits polítics, sindicats i grups diferents; però que els uneix la necessitat de l’experimentació, sensació i comunicació transversal humanistes. 
No pensam que la persona sigui, social i solidàriament, bona en i per si mateixa; tenim molts d’exemples que ens indiquen el contrari; però si pensam que la persona és capaç de ser-ho i, conseqüentment, també de ser responsable solidària del creixement individual i social, des del respecte a nosaltres mateixos i als altres, així com a les nostres i altres idees, llengües, cultures, terres, natura i medioambient.
Front les imposicions dogmàtiques, autoritàries o violentes reivindicam la comunicació lliure i responsable. Pensam que sols mitjançant la paraula i el consens es poden resoldre les diferències i avançar civilitzadorament i solidària.

Subscrivim la Carta de la Terra, la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta de Principis del FSM; el compromís del respecte i defensa per les persones, individual i socialment, així com el respecte i defensa del seu patrimoni natural, ambiental i cultural. Condemnam i rebutjam totes les agressions i violències i actituds d'incidència social derivades d'autoritarisme o dogmatisme.

La majoria dels membres de la nostra associació ho som també d’altres i el ser-ho de l’AHC transversal ens permet posar en comunicació les organitzacions de fins distints però coincidents en el principi humanista: ecològic i social. Si tu vius des d’una perspectiva semblant (el capital està al servei de la persona i els interessos particulars supeditats als comuns i no a la inversa) pots ser membre de la nostra associació, emplenant la fitxa adjunta i enviant-la a la seu bé per correu postal, bé, com adjunt, per correu electrònic (archumnaista(@)gmail.com). Per a poder ser soci s'han de tenir els 18 anys complits. Fitxa adjunta (pdf)  Idem reescrivible (doc)

Concepte i teoria de l'Humanisme: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_secular